به گزارش جهان صنعت نیوز:  به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس، با حضور «قاسم عرب یارمحمدی» مدیرعامل شرکت خطوط لوله مدیر و مسئولین منطقه خلیج فارس، مرکز  انتقال شماره ۲خط ۴۲ اینچ نفت خام گوره -جاسک راه‌اندازی شد.

پروژه راهبری خط لوله ۱۰۰۰ کیلومتری انتقال نفت گوره به جاسک با ظرفیت نهایی انتقال یک میلیون بشکه نفت در روز با تکیه بر توان داخلی مراحل ساخت خود را طی می‌کند که یکی از پروژه‌های عظیم زیرساختی است که زمینه بالفعل کردن یکی از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور را به همراه دارد.

 انتقال نفت خام از گوره به جاسک زمینه تمرکززدایی و متنوع‌سازی پایانه‌های صادراتی و کاهش ریسک انتقال نفت از تنگه هرمز را فراهم می‌کند و در کنار آن سبب ایجاد اشتغال در منطقه مکران و توسعه پایدار خواهد شد.