به گزارش جهان صنعت نیوز:  داده‌های جدید بانک مرکزی چین نشان داد پکن ذخایر ارزی خود ، که در حال حاضر بزرگترین ذخایر ارزی خارجی جهان است، را همچنان افزایش می‌دهد است و تنها در ماه ژوئن ۱۰.۶۴ میلیارد دلار دیگر به این ذخایر ۳.۱۱۲ تریلیون دلاری افزوده است.

البته این میزان ذخایر از ۳.۱۲۰ تریلیون دلاری که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کردند کمتر بود.

میزان ذخایر شمش طلای چین نسبت به پایان ماه می بدون تغییر باقی ماند و ۶۲.۶۴ میلیون اونس شد. هرچند ارزش ذخایر طلا در پایان ژوئن از ۱۰۸.۲۹ میلیارد دلار ماه می به ۱۱۰.۷۶ میلیارد دلار رسید.

افزایش ذخایرارزی چین به دلیل تقویت ارزش یوآن و بالا رفتن قیمت جهانی طلا بوده است.