علیرضا تاجبر * روز گذشته برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رییس سازمان بورس در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود. نام علی صالح‌آبادی رییس اسبق سازمان بورس نیز به عنوان یکی از این گزینه‌ها مطرح شد که البته به عنوان یک فعال بازار سرمایه با آن موافق نیستم. آقای صالح‌آبادی چندین سال در این سمت حضور داشته است و اکنون این مسوولیت برای وی جذابیتی ندارد. در همین حال آقای صالح‌آبادی نه انگیزه این مسوولیت را دارد و نه می‌تواند با همان دیدگاه در سازمان بورس موفق باشد. ایشان هر ایده‌ای که داشته است را در همان زمان تصدی‌گری ریاست سازمان بورس ارائه کرده است و اکنون دیگر به عنوان یک مدیر بازار پول شناخته می‌شود تا بازار سرمایه. از سوی دیگر نیز این تغییر به هیچ عنوان به صلاح سازمان نیست. در حال حاضر سازمان از یک تیم خوب و موفق برخوردار است که با انرژی کار می‌کنند. این دست از حاشیه‌ها بیشتر روحیه آنها را تضعیف خواهد کرد. به نظر من نه باید حرفی از این موارد بیان گردد و نه به این نوع از تغییرات اقدام شود. وقتی تیمی خوب کار می‌کند بهتر است که دست‌کم از فرصتی دو تا سه ساله برخوردار شود و در حال حاضر هم تیم جدید بسیار خوب کار می‌کنند. من معتقدم با توجه به شرایط بازار بهتر است که در بازار سرمایه و سازمان بورس ثبات برقرار باشد، چرا که این ثبات هم به نفع بازار سرمایه خواهد بود هم به نفع اقتصاد کشور.

* تحلیلگر بازار سرمایه