به گزارش جهان صنعت نیوز:   روز ده آبان ماه مرجع قضایی در مکاتبه با رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد، بدینوسیله بازگشت به شماره‌های 1400/900486 مورخ 1400/07/11 و  شماره 1400/943098 مورخ 1400/07/20 آن سازمان با توجه به استعلام مجدد صورت گرفته از سوی آن مرجع قضایی و پاسخ وافی و کامل مدیر کل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت به شماره 60/187446 مورخ 1400/08/09 و تشریح ماوقع نظر به اینکه آن مقام در پاسخ واصله به پیوست اعلام داشته ثبت سفارش شماره 53200650 لوازم خانگی تحت گروه کالای 4 بوده و با عنایت به احراز ماده 11 حسب دادنامه‌های صادره دیوان عدالت اداری نسبت به تمدید آن اقدام گردید.

با توجه به ماده 11 بخشنامه‌های بعد از تاریخ ممنوعیت (97/03/30) به ثبت سفارش یادشده شمولیت پیدا نمی‌کند و نیز تاریخ بخشنامه اعلامی در لایحه آن گمرک بعد از تاریخ ممنوعیت حتی بعد از تاریخ اجرای حکم و تمدید ثبت سفارش مزبور در موضوع 1398/11/15 می‌باشد در نتیجه شمولیت بخشنامه به پرونده شماره 53200650 بوش سرویس بلاموضوع و منتفی است لذا موضوع به مدیر کل گمرک استان هرمزگان جهت اقدامات قانونی و رفع موانع اداری تذکر و نتیجه اقدامات به این شعبه اعلام گردد.

بر همین اساس رئیس کل گمرک نیز به معاونین حقوقی و فنی دستور پیگیری را صادر کرد.