به گزارش جهان صنعت نیوز: هیأت مدیره سازمان بورس شب گذشته دستورالعمل رفع گره معاملاتی را اصلاح کرده است؛ گامی که امیدها را برای افزایش نقدشوندگی بازار افزایش داده و می‌تواند بستر لازم برای کاهش تعداد سهام قفل شده در صف فروش را کاهش دهد.

ماجرا از آنجا شروع شد که فعالان بورسی از تعداد ۳۰۰ سهم قفل شده در صف فروش خبر دادند که بازار سرمایه و نقدینگی سهامداران را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات اساسی را در بورس ایجاد کرده است؛ به نحوی که نقدشوندگی بازار را کاهش داده و همین امر، جذابیت بازار سرمایه را برای برخی از سهامداران کاهش داده است.

 این موضوع را از محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری کرد که بر این اساس، وی وعده داد تا دستورالعمل رفع گره معاملاتی را اصلاح کند و حال هیأت مدیره سازمان بورس در جلسه شب گذشته خود، این دستورالعمل را اصلاح کرده است.

دهقان دهنوی در پاسخ به سوال  در خصوص قفل معاملات سهام در صف فروش اعلام کرده بود که که سازمان بورس چند کار برای صف فروش در دستور کار دارد که بر اساس آن، اجازه انتشار اوراق برای خرید سهم را از سوی هلدینگ ها و شرکتهای سرمایه گذاری صادر خواهد شد؛ ضمن اینکه بحث افزایش تدریجی دامنه نوسان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی اعلام کرده بود که بازنگری در دستورالعمل رفع گره معاملاتی را در دستور کار دارد تا نقدشوندگی بهتری را در بازار شکل گیرد.

دهقان دهنوی گفت: باید کاری کرد که نقدشوندگی افزایش یابد؛ این درحالی است که سازمان بورس باید مسیری برای تبدیل شدن مجوز نوع دوم به مجوز نوع اول داشته باشیم و قرار نیست که اگر کسی در قالب شرکت کوچکی شروع کرد، هیچ وقت نتواند وارد مجوز نوع اول باشد؛ اما متناسب با ایجاد سابقه و نشان دادن نوع فعالیت کم کم به مجوزهای نوع اول از طریق دو تا سه مرحله صعود خواهد کرد.

بر اساس آنچه که کسب اطلاع کرده، در جلسه دیشب هیأت مدیره سازمان بورس، در تغییراتی که در دستورالعمل گره معاملاتی صورت گرفته اعلام شده که مجموع حجم معاملات در ۵ روز از ۵ درصد به ۲۰۰ درصد افزایش یابد؛ البته دامنه نوسان در گره معاملاتی همان دو برابر باقی بماند؛ اما حجم مبنا در روز گره معادل یک سهم در نظر گرفته می‌شود؛ این در حالی است که در گذشته اگر ۵ روز متوالی مجموع حجم معامله شده سهم زیر ۵ درصد از حجم مبنای شرکت بود به گره معاملاتی می‌رفت اما در دستورالعمل جدید ظاهراً اگر سهم ۵ روز متوالی زیر ۲ برابر حجم مبنا معامله شود به گره معاملاتی می‌رود.

قبلاً در دستورالعمل گره معاملاتی بنا بود در ۵ روز معاملاتی اگر سهم به میزان ۵ درصد حجم مبنا معامله نشود، سهم وارد گره معاملاتی باید بشود اما در مصوبه شب گذشته در ۵ روز معاملاتی اگر ۲۰۰ درصد حجم مبنا یعنی دو برابر حجم مبنا معامله نشود، سهم وارد گره معاملاتی خواهد شد.