به گزارش جهان صنعت نیوز:  یکی از فایده‌های اصلی انتخابات آزاد و سالم این است که راه را برای چرخش قدرت برای نخبگان و علاقه‌مندان به کسب قدرت سیاسی هموار می‌کند به این معنی که در انتخابات آزاد و سالم احزاب و جمعیت‌های سیاسی با داشتن رسانه آزاد و در هنگامه انتخابات نفر اول خود را برای تصدی منصب ریاست‌جمهوری معرفی می‌کنند و به شهروندان می‌گویند در دوره چهار سالی که نهاد دولت را در اختیار بگیرند، این فعالیت‌ها را برای بهبود کسب‌وکار و رفاه مادی و نیز امنیت و آرامش و آسایش فکری آنها انجام می‌دهند.

رقبای این حزب فرضی نیز همین کار را انجام می‌دهند و شهروندان به برنامه‌ها رای می‌دهند. به این ترتیب همانند هر متقاضی یک شغل دولتی که برنامه کارش را می‌گوید، کاندیدای به دست آوردن شغل ریاست دولت نیز برنامه‌هایش را می‌گوید. در چنین فرآیندی است که رییس‌جمهور، رییس دولت یا رییس قوه مجریه در دنیای امروز به ویژه در کشورهای دارای نهادهای دموکراتیک یک شغل به حساب می‌آید و البته بالاترین شغل سیاسی است که در جوامع امروزی وجود دارد.

این شغل به دلیل مطلوبیت بالایی که دارد و تامین‌کننده آینده‌ای مناسب برای دارنده آن است، متقاضیان پرشماری دارد اما از آنجا که سمت تقاضای منصب رییس‌جمهوری گروه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی هستند، به دست آوردن این شغل کار دشواری است. در جوامع هوشمند اما احزاب و جمعیت‌های سیاسی برای اینکه ارزش و احترام بیشتری نزد شهروندان به دست آورند کاری می‌کنند که نهاد دولت یک نهاد دارای اعتبار و آبرو باشد و شهروندان بیشتری به  متقاضیان این نهاد رای دهند.

در ایران متاسفانه همان کسانی که دنبال به دست آوردن منصب ریاست دولت هستند با دولت مستقر چنان برخوردهای سطح پایین و کم‌فایده‌ای انجام می‌دهند که شهروندان اعتبار و آبرویی برای نهاد دولت قائل نمی‌شوند و روسای دولت‌ها همیشه در ایران از نظر محبوبیت در بدترین وضعیت قرار دارند. از الان تا بهار آینده که انتخابات دوره جدید برای ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، رقبای دولت فعلی آنچنان یورشی به نهاد دولت می‌برند که اگر هم خود این منصب را به دست آورند ارزشی از سوی شهروندان برای آنها لحاظ نخواهد شد. یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای نهاد دولت همین دوره است و رقبای دولت فعلی آنچنان خاک به چشم مردم می‌پاشند که چیزی نبینند. همین مردم البته در غبار خاک‌پاشی قدر و ارزشی برای رییس دولت در ذهن و در عمل نشان نخواهند داد.