به گزارش جهان صنعت نیوز:  پیش از این رئیس و نائب رئیس کانون صرافان ایران در اوایل سالجاری به دکتر زالی – فرمانده مدیریت و مقابله با بیماری کرونای کلان شهر تهران – در نامه‌ای خواسته بودند از آنجا که شرکت‌های تضامنی صرافی به جهت  انجام عملیات پولی در بازار ارز و انجام حوالجات همانند بانک‌ها ملزم به ارائه خدمات به مشتریان و شرکت‌های واردات و صادرات و مراوده دائمی با آن‌ها هستند و تعطیلی صرافی‌ها یا تاخیر و تعلل در ارائه خدمات تنها نقش منفی در بازار ارز و جابجایی وجوه کشور دارد، در برنامه واکسیناسیون مشاغل حساس و ضروری، کارمندان شرکت‌های صرافی رسمی جز اولویت‌های آن ستاد قرار بگیرد. 

پس از ارسال این نامه، نامه‌ای دیگر نیز به تازگی از سوی کانون صرافان مبنی بر در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون کارمندان شرکت‌های صرافی با توجه به ارائه خدمات به مشتریان و شرکت‌های واردات و صادرات همانند پرسنل بانک‌ها ارسال شد.