به گزارش جهان صنعت نیوز:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی را بررسی می‌کنند

مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه و در نوبت دوم کاری خود، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی  را به صورت غیرعلنی در دستور کار دارند.

در جلسه غیرعلنی موضوع بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساس در دستور است و نمایندگان نظرات و پیشنهادات خود را در این باره بیان می‌کنند.

در صورتی که نمایندگان موافقت کنند که این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، کمیسیونی منتخب از نمایندگان مجلس وظیفه بررسی طرح را به عهده خواهند گرفت.