به گزارش جهان صنعت نیوز:  این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال (تولید ۱۹۹ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودرو)‌ رشد ۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

برپایه این گزارش، در مدت یاد شده ۲۰۰ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودروی سواری از سوی خودروسازان داخلی تولید شد که در هم‌سنجی با پارسال رشد هشت درصدی نشان می‌دهد.

در سه ماهه امسال تولید ون با رشد ۱۱۵.۶ درصدی به ۶۹ دستگاه و تولید وانت با رشد ۱۷.۴ درصدی به ۱۵ هزار و ۱۲۰ دستگاه رسید.

افت ۳۷.۶ درصدی تولید مینی‌بوس و میدل‌باس در مقایسه با مدت مشابه پارسال و تولید ۱۳۶ دستگاه از آنها  از دیگر نکات این آمارهاست، اما تولید اتوبوس با رشد ۱۳۱.۸ درصدی به ۱۹۷ دستگاه رسید.

تا پایان خرداد ماه امسال همچنین یک هزار و ۳۲ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با سه ماهه پارسال رشد ۸.۷ درصدی نشان می‌دهد.

۹۰ هزار و ۳۰۶ دستگاه از مجموع خودروهای یاد شده مربوط به آمار خردادماه این شرکت‌هاست که در همسنجی با پارسال رشد ۳۱.۴ درصدی داشته است.