به گزارش جهان صنعت نیوز: از وزات بهداشت، سعید نمکی در نامه ای خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان، معاون فرهنگی و دانشجویی و رئیس، سرپرست محترم دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تصریح کرده است: در واحدهای تحت پوشش به ویژه مراکز غذا خوری کارکنان و دانشجویان، بوفه ها و پذیرایی در همایش ها و سایر موارد مشابه از عرضه و سرو کالاهای مندرج در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت پرهیز شود.

وی افزو:‌ عطف به نامه شماره ۶۱۳/۱۰۰ مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۰ و به استناد ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند ج ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، به منظور صیانت از سلامت مردم و آگاه سازی آحاد جامعه در مورد کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، شایسته است در واحدهای تحت پوشش به ویژه مراکز غذا خوری کارکنان و دانشجویان، بوفه ها و پذیرایی در همایش ها و سایر موارد مشابه از عرضه و سرو کالاهای مندرج در این فهرست پرهیز گردد.

نمکی ادامه داد: ضمناً اطلاع رسانی جهت اقدام مشابه به سایر دستگاه ها و سازمان ها، می تواند در اجرای بهتر قانون مذکور موثر بوده و همچنین طرح موضوع در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و شهرستان ها نیز می تواند منجر به اجرای دقیق قوانین مذکور در زمینه تبلیغات و توسعه آموزش و اطلاع رسانی شود.

وزیر بهداشت افزود: شایان ذکر است مواد غذایی مندرج در فهرست مذکور به دلیل کالری بالا, نمک و شکر افزوده و همچنین وجود مواد نگهدارنده و عامل خطر بیماری­های غیرواگیر، در فهرست کالاهای آسیب رسان قرار گرفته است. مقتضی است اقدامات لازم در این خصوص به عمل آمده و  نتایج را به اینجانب گزارش نمائید.