به گزارش جهان صنعت نیوز: حبیب‌اله طاهرخانی بیان کرد: مطابق تبصره ذیل ماده 5قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی، مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. 

وی یادآور شد: متأسفانه رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور در برداشتی اشتباه به استناد ماده 273 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، در تاریخ2 آذرماه 1392 بخشنامه‌ای صادر کرد که متضمن اعلام فسخ تبصره ماده 5 قانون یاد شده است.

طاهرخانی ادامه داد: با توجه به آثار منفی جریان پیش گفته و با تلاش بی‌وقفه شرکت در سال 1397، هیئت وزیران به منظور رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، شهرهای جدید را محق دانست و مصوبه 22 اسفند 1397 را دائر بر اجرای تبصره یاد شده صادر کرد. اما مجدداً طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیأت وزیران مطرح شد و هیأت عمومی دیوان در تاریخ 4 بهمن 1399 رأی به ابطال مصوبه هیأت وزیران داد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: با توجه به تبعات رأی اول هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که می‌توانست موجبات اختلال در ساخت فضاهای مورد نیاز و خدمات روبنایی شهرهای جدید به خصوص سایت‌های مسکن مهر را ایجاد کند، مجدد شرکت عمران شهر های جدید اقدام به اعتراض به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرد و با ارائه دفاعیات مستند و مستدل در جلسات رسیدگی به موضوع، نهایتاً هیأت‌عمومی دیوان با قبول حقانیت شرکت، ضمن ابطال رأی پیشین خود، نظر و تصمیم صریح خود را به ابقاء تبصره ذیل ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید و تصویب نامه هیأت وزیران اعلام کرده است.

طاهرخانی تاکید کرد: بی‌شک این رأی فرصت و ظرفیت مناسبی برای سرعت بخشیدن به عمران و آبادانی شهرهای جدید و جبران سرانه‌های شهری را مهیا خواهد کرد و نقش بسزایی در اجرای برنامه‌های تولید مسکن و شهرسازی در دولت سیزدهم خواهد داشت.