به گزارش جهان صنعت نیوز: احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران اظهار کرد: کارگروه تنظیم بازار در جلسه اخیر خود موافقت کرد که نرخ شیرخام در کارگروه در وزارت جهاد کشاورزی با حضور تشکل های مرتبط تعیین شود.

وی افزود:بر این اساس در وزارت جهاد کشاورزی با جلسه ای با حضور دامداران موافقت شد که نرخ  هرکیوگرم شیرخام با چربی 3.2 درصد 6400 تومان تعیین شد و برای هر یک دهم درصد افزایش چربی یا کاهش چربی 80 تومان تشویقی و جریمه تعیین شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: بر این اساس  گیلان پور معاون وزیر جهاد کشاورزی نامه ای به قبادی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرد.

وی تصریح کرد: پیش از این قرار شده بود که هر تصمیمی که کارگروه وزارت جهاد کشاورزی تعیین کند ملاک عمل کارگروه تنظیم بازار قرار گیردو حال باید منتظر تصویب این نرخ در کارگروه تنظیم بازار قرار گیرد.

مقدسی یادآور شد که با توجه با افزایش نرخ شیر خام  قیمت لبنیات  نیز متناسب با نرخ شیرخام تغییر می کند.

وی با اشاره به دلایل افزایش قیمت شیرخام گفت: ناچار به افزایش قیمت شیر خام هستیم زیرا نرخ هزینه های تولید در مقایسه با سال قبل افزایش قابل ملاحظه ای یافته است که ادامه با این شرایط برای دامداران امکان پذیر نبود.

مقدسی همچنین گفت که نرخ جدید شیرخام با احتساب نرخ  جدید سبوس که آزاد شده است محاسبه شده است ؛ در حال حاضر هر کیلوگرم سبوس در بازار آزاد حدود 3700 تومان محاسبه شده است.

بنابراین گزارش در ابتدای آذر ماه سال گذشته کارگروه تنظیم بازار نرخ شیر خام را از 4هزار و 100 تومان به 4 هزار و 500تومان افزایش داده بود و اکنون نیز بر اساس اعلام دامداران 47 درصد در حال افزایش است.