به گزارش جهان صنعت نیوز:   در جلسه علنی امروز یکشنبه 24 مرداد 1400 ، مهدی چمران به همراه اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش خدمات شهری به ویژه بخش مربوط به گزارش عملکرد سازمان بهشت زهرا(س) در مدیریت بحران کرونا ، از حماسه ماندگار و خدمات ارزشمند پرسنل ایثارگر سازمان بهشت زهرا(س) و مدیریت با برنامه و هدفمند این سازمان در بحران بی سابقه کرونا و همچنین تکریم خانواده های دغدار ، شهروندان و مراجعه کنندگان به این سازمان تقدیر و تشکر کردند .

سازمان بهشت زهرا(س) 18 ماه است که در شرایط بسیار سخت و بی سابقه از ابتدای تاسیس تاکنون قرار دارد و پرسنل شریف و جهادگر این سازمان ایثارگرانه شهروندان و مراجعه کنندگان را تکریم می کنند و با وجود همه سختی ها دفن اموات کرونایی با رعایت پروتکل های بهداشتی و صیانت از کرامت شهروندان که از برنامه های راهبردی این سازمان بود، به خوبی محقق شده است.