به گزارش جهان صنعت نیوز: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علیرضا معزی افزود: تأکید مستمر رئیس‌ جمهوری بر شفافیت در روند واکسیناسیون ، برای جلوگیری از اتفاقات آبادان است.

وی اضافه کرد: پایه‌ریزی فرآیند شفاف، بزرگترین مانع در برابر بی‌عدالتی است.

معزی  ادامه داد: در وضعیت کنونی که متأسفانه اعتماد عمومی، پیوسته در خطر است؛  شفافیت نه فقط عامل بازدارنده فساد که مقوم اعتماد شهروندان است و باید از واکسیناسیون، امکانی برای بازیابی سرمایه‌های اجتماعی ساخت.

وی تصریح کرد: به شفافیت باید عمق بخشید تا آنجا که حتی دسترسی عمومی به اطلاعات واکسن‌های وارد شده توسط بخش خصوصی در آینده نیز، از تعداد تا مجوزها، مهیا شود.

معزی اظهار داشت: بخش خصوصی که در تحریم، با صادرات غیر نفتی و بازگرداندن ارز، به تاب آوری ایران یاری رساند، امروز هم می‌تواند یاری‌گر دولت و ملت باشد.