به گزارش جهان صنعت نیوز:   خشایار باقرپور با اشاره به برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن، اظهار کرد: از ورود چینی ها برای ورود فناوری های نوین ساخت و ساز حمایت می کنیم.

وی با اشاره به این که باید از ظرفیت های مردم و بخش خصوصی برای ساخت یک میلیون مسکن استفاده شود، تصریح کرد: در صورتیکه برای ساخت واحد‌های قانون جهش تولید مسکن قیمت‌گذاری بر مبنای واقعیت های موجود کشور باشد، امکان مشارکت تعاونی‌ها در این برنامه وجود دارد.

وی با اشاره به تاثیر مثبت قانون جهش تولید مسکن بر بازار مسکن گفت: بر اساس آمار شاهد رشد یک تا 3 درصدی ماهانه قیمت مسکن هستیم. در شرایط کنونی بازار مسکن در رکود تورمی به سر می برد و هزینه های تولید از تورم بازار مسکن بیشتر شده است.