به گزارش جهان صنعت نیوز:  در جریان بررسی کلیات این لایحه سه نماینده به عنوان موافق و سه نماینده به عنوان مخالف صحبت کردند که در نهایت پس از اظهارات رییس کل بانک مرکزی و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی به عنوان موافق تصویب کلیات، مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه موافقت کرد.

احمد اشتیاقی امروز (دوشنبه) به تاثیر این تصمیم بر روند معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: اکنون همه سهم‌ها در بازار از قیمت ۱۰۰ تومان عبور کرده است؛ بنابراین حذف ۴ صفر از پول ملی می‌تواند به صورت روانی در بازار تاثیرگذار باشد و باعث می‌شود تا قیمت سهام به سمت اعداد پایین‌تر پیش رود.

وی ادامه داد: حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند از نظر مالی رفتاری از سوی افرادی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند بر بازار تاثیرگذار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت سهام در بازار، وابسته به مدل ارزش‌گذاری است و از این طریق می‌توان تعیین کرد که قیمت تعیین شده برای سهام ارزان یا گران است، گفت: از لحاظ مالی رفتاری تمایل عموم مردم بیشتر به سمت سهم‌های ارزان قیمت است، بنابراین زمانی که چهار صفر از پول ملی حذف شود به نوعی می‌توان سهم‌هایی که قیمت آنها بالاتر است را به سمت پایین سوق داد.

وی اظهار داشت: این اقدام به منظور سر و سامان دادن وضعیت موجود و کاهش ارزش در قیمت‌ها از لحاظ صفری در نظر گرفته شده است؛ بنابراین این اقدام ممکن است از نظر مالی و رفتاری بر بازار تاثیرگذار باشد اما نمی‌تواند تاثیر خاصی را بر روی ارزش شرکت‌ها داشته باشد.

اشتیاقی اظهار داشت: حذف ۴ صفر از پول ملی باعث روان‌تر شدن قیمت سهم‌ها می‌شود اما این مساله باید مشخص شود سهامی که نرخ آن ۱۰۰ تومان است با حذف ۴ صفر چه اتفاقی برای آنها رخ می‌دهد و چه برنامه‌هایی برای معاملات آنها انجام خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در مدل حذف چهار صفر از پول ملی یک سنجشی برای قیمت‌های کمتر از یک ریال تعیین می‌شود.