به گزارش جهان صنعت نیوز: کیانوش جهانپور روز دوشنبه در توییتی نوشت: بهره برداری از ۱۴۰۰ پروژه سلامت و افزون بر ۱۴ هزار تخت بستری در زمانی کمتر از ۱۴ ماه تا مرداد ۱۴۰۰ در دشوارترین شرایط تحریم و اپیدمی به عنوان یک رکورد در تاریخ نظام سلامت ایران زمین به یادگار خواهد ماند.

به گزارش ایرنا، افتتاح طرح های بهداشتی، درمانی، دانشگاهی و خوابگاهی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب پویش ره سلامت از یکسال پیش در وزارت بهداشت آغاز شده و در حال اجراست.