به گزارش جهان صنعت نیوز:  دکتر صدیف بدری در اولین رویداد ملی سکوی پرتاب با موضوعیت روش‌های نوین ساخت و ساز که امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، گفت: ما در طول فعالیت دولت ۱۱ و ۱۲ در حوزه مسکن با چالش جدی فکری و نبود برنامه‌ریزی مواجه بودیم.

وی ادامه داد: ما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مسئولین و پیمانکاران به این نتیجه رسیدیم که هماهنگی میان بخش‌ها و مدیریت واحد در سیاست گذاری وجود ندارد. در این راستا، طرح جهش تولید و مسکن را ایجاد کردیم که تصویب طرح جامع مسکن است.

مهندس بدری با اشاره به میزان اجاره نشینی در کشور گفت: تعداد مسکن از نظر تعداد خانوارها متعادل است، اما اجاره نشینی از ۱۲ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه چاره کار، ساخت مسکن حمایتی است، افزود: برای مسکن‌های حمایتی باید وام‌های کم درصد در نظر گرفته شود. البته بسترسازی‌ها صورت گرفته تا سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.