به گزارش جهان صنعت نیوز:  از شرکت توزیع نیروی برق استان‌تهران، به علت افزایش دما و رشد نامتعارف مصرف برق احتمال اعمال خاموشی در حوزه شهرستان‌های استان تهران وجود دارد. 

این شرکت با «پوزش و قدردانی از بردباری مشترکان » برنامه خاموشی احتمالی در محدوده شرکت توزیع برق استان تهران را اعلام، و اظهار امیدواری کرده است با صرفه‌جویی همگانی در مصرف برق شاهد تأمین برق پایدار برای مشترکان باشیم.

برپایه اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، شهروندان  برای اطلاع از برنامه خاموشی ابتدا بر اساس نام شهرستان و آدرس خود از جدول شناسه خاموشی مربوط به اشتراک خود را بیابند.

سپس از لینک برنامه روزانه خاموشی روز دوشنبه ۱۰ خرداد وارد برنامه خاموشی روزانه شده و  از روی شناسه در جدول برنامه روزانه، بازه زمانی خاموشی احتمالی مربوط به اشتراک خود را پیدا کنند.