به گزارش جهان صنعت نیوز:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهند داشت.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده(۱) قانون پولی و بانکی کشور و بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی‌ کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسات علنی نمایندگان قرار دارد.

همچنین بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار ، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از دیگر مواردی است که نمایندگان در جلسات علنی هفته آتی به آن رسیدگی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی ، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، همچنین بررسی گزارش کمیسیون انرژی در خصوص لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب در دستور کار نمایندگان در هفته آتی قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان، بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ، بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای‌ آموزش، صدور گواهینامه‌ و نگهبانی برای دریانوردان و بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح قانون الحاق ۹ تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی  از دیگر مواردی است که نمایندگان در هفته آتی به آن خواهند پرداخت.

همچنین بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو، بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی و بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌ طبیعی‌ و محیط‌ زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی از دیگر دستور کار نمایندگان در جلسات علنی می باشد.