به گزارش جهان صنعت نیوز: بهرام عین اللهی افزود: وقتی واکسن دز اول علیه کرونا تزریق می شود ۵۰ تا ۶۰ درصد ایمنی حاصل می شود و باید سه تا چهار هفته دیگر  فاصله زمانی برای تزریق دز دوم واکسن باشد و بعد از اینکه ۲ ماه گذشت ایمنی حاصل می شود.

وی با بیان اینکه  ایمنی بلافاصله با تزریق واکسن دز اول حاصل نمی شود، اظهار داشت: افرادی که در ماههای مهر و شهریور دز اول و دوم واکسن را تزریق کردند، ایمنی برای آنان آذرماه علیه کرونا حاصل می شود.

وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرد با واکسیناسیون وسیع که در ماههای شهریور و مهر انجام شده به هدف اصلی ایمنی علیه کرونا در آذرماه دست یابیم.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۷۲۸ نفر دُز اول، ۳۸ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۲۹۷ نفر دُز دوم و ۱۴۹ هزار و ۵۹۲ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۹۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۶۱۷ دُز رسید.