به گزارش جهان صنعت نیوز: نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که متشکل از ۱۳ کشور عضو است، در ماه مه ۲۵.۵۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۲۸۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با آوریل افزایش داشت. تولید نفت این گروه از ژوئن سال ۲۰۲۰ هر ماه بجز فوریه افزایش داشته است.

اوپک و متحدانش با امیدواری به احیای تقاضای جهانی برای نفت تصمیم گرفتند از اول ماه مه بخشی از محدودیت عرضه خود را که از ماه مه سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته اند، تسهیل کنند. وزیران اوپک پلاس روز سه شنبه دیدار می‌کنند و نمایندگان این گروه انتظار دارند برنامه فعلی برای افزایش تولید ادامه پیدا کند.

به گفته اوژن واینبرگ از کومرس بانک، به نظر می رسد بازار نفت در آستانه دیدار روز سه شنبه وزیران اوپک پلاس در وضعیت خوبی قرار دارد. با وجود محدودیتهای رفت و آمد که همچنان وجود دارند، تقاضا برای نفت در سراسر جهان رو به بهبود است.

طبق توافق اوپک پلاس، تولید اوپک اجازه یافت ۲۷۷ هزار بشکه در روز در ماه مه نسبت به آوریل افزایش پیدا کند. عربستان سعودی هم متعهد شد کاهش تولید داوطلبانه ای که در فوریه، مارس و آوریل انجام داده بود را به صورت تدریجی خاتمه دهد و در مه ۲۵۰ هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه کند.

طبق نظرسنجی رویترز، اما کاهش تولید در کشورهای دیگر افزایش تولید عربستان سعودی را تحت الشعاع قرار داد و افزایش تولید اوپک در ماه مه کمتر از حد انتظار شد. این گروه همچنان کمتر از سقف مجاز تحت توافق محدودیت عرضه، نفت تولید می‌کند.

نرخ پایبندی اوپک به توافق محدودیت عرضه در ماه مه ۱۲۲ درصد در مقایسه با ۱۲۳ درصد در آوریل بود.

بزرگترین افزایش تولید در میان اعضای اوپک در ماه مه مربوط به عربستان سعودی بود که تولیدش را ۳۴۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. عراق که دومین عضو بزرگ اوپک است در ماه مه نفت بیشتری تولید کرد و ۷۰ هزار بشکه در روز به تولیدش افزود و از سهمیه اش فراتر رفت.

لیبی که از مشارکت در محدودیت عرضه معاف شده است پس از لغو وضعیت اضطراری برای بارگیری نفت از یکی از بنادر این کشور، تولیدش را در ماه مه افزایش داد.

اما کاهش تولید در کشورهای دیگر افزایش تولید اوپک را محدود کرد. بزرگترین کاهش تولید مربوط به نیجریه بود که صادرات در شماری از پایانه های این کشور کاهش یافت. تولید آنگولا هم کاهش داشت.

ایران که از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ با وجود تحریمهای آمریکا صادراتش را افزایش داده است در ماه مه به دلیل تقاضای کمتر چین، نفت کمتری صادر کرد.

نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه نفت به بازار انجام می‌شود و بر مبنای آمار کشتیرانی فراهم شده از سوی منابع خارجی، آمار رفینیتیو آیکان، اطلاعات شرکتهای رصد نفتکشها مانند پترولجستیک و کپلر و اطلاعات فراهم شده از سوی منابع داخلی شرکتها، اوپک و شرکتهای مشاوره انرژی است.