جهان صنعت نیوز|  سکوی ۹ پارس جنوبی دچار آتش سوزی شد که به گفته یک مقام مسئول، اکنون این حادثه مهار شده و روند تولید بدون خلل در حال انجام است.

ساعاتی پیش سکوی ۹ پارس جنوبی دچار سانحه شد.به گفته یک مقام مسئول، اتش سوزی مهار و اکنون وضعیت سفید اعلام شده است. لازم به تاکید است که روند تولید گاز از این سکو بدون خلل در حال انجام است.از کارکنان سکو خبری در دست نیست.

سکوی ۹ در فاز ۸ پارس جنوبی قرار دارد.