به گزارش جهان صنعت نیوز: در متن بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران آمده است: فهیم دشتی روزنامه‌نگار مردمی، محبوب و سرشناس افغانستان و سخنگوی نیروی مقاومت پنجشیر روز یکشنبه ۱۴ شهریور به شهادت رسید. در میان خبرهای دریافتی از تحولات و اتفاقات افغانستان که روزنامه‌نگاران ایران با دقت و حساسیت دنبال می‌کنند، شهادت «فهیم دشتی» سخنگوی نیروی مقاومت ملی تلخی مضاعفی دارد چرا که او را با پیشینه و هویتی روزنامه‌نگاری می‌شناختیم.

خبرنگار هفته نامه «کابل» با مدیریت و مسؤولیت احمد شاه مسعود که پوشش اخبار «پنجشیر» را دنبال می‌کرد و از جمله درست بیست سال پیش و در همان مصاحبه که به ترور احمد شاه مسعود انجامید، مجروح و برای مداوا به تاجیکستان و فرانسه اعزام شد.

وقتی بهبود یافت و بازگشت تمام همت خود را صرف زنده نگاه داشتن یاد احمد شاه مسعود و ادامه انتشار هفته نامه کابل کرد. همتی چنان سترگ و ستودنی که روزنامه‌نگاران افغانستان ریاست اتحادیه خود را به فهیم دشتی سپردند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سفر زنده یاد فهیم دشتی  به تهران میزبان او بود و در بهار ۸۸ که جمعی از روزنامه‌نگاران ایران به هرات سفر کردند، از لطف و همکاری او بی نصیب نماندند.

فقدان این روزنامه نگار فهیم و شیفته زبان فارسی و فرهنگ و ادبیات ایران نه تنها ضایعه‌ای برای جامعه رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران افغانستان که اسباب اندوه عمیق روزنامه نگاران ایرانی است خاصه اگر خاموشی این صدا نمادی از خاموشی چراغ اندیشه در دوره‌ای تازه باشد و آزادی اطلاع‌رسانی در سرزمین همسایه را دیگر بار به محاق بَرَد.

درهای بسته خانه روزنامه نگاران ایران و شیوع کرونا مجال برپایی آیینی برای فهیم دشتی را ستانده اما یاد و نام او را گرامی می‌داریم و ضمن ابراز همدردی روح او را قرین روشنایی آرزو می‌کنیم چندان که روزنامه نگاری را پیکار با تاریکی می‌دانست.