به گزارش جهان صنعت نیوز:  رضا اردکانیان، امروز و در در هفته دهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران ، خبر انتخاب یک مدیرعامل زن را از طریق فراخوان برای یکی از شرکت‌های آب و برق به رسانه‌ها داد و با این انتخاب، هاجر عبدی ‌نخستین زنی است که در تاریخ صنعت برق کشور به عنوان مدیرعامل منصوب می‌شود.
حکم انتصاب عبدی توسط محمدحسن متولی زاده83847748 رییس هیات مدیره و مدیرعامل توانیر صادر شد و او به عنوان مدیرعامل زن شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان کار خود را آغاز کرد.