به گزارش جهان صنعت نیوز: حسین امیرعبداللهیان در حساب توییتری خود نوشت: کاخ سفید درخواست مذاکره با ایران را مطرح می‌کند و ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد ولی همزمان تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌های ایرانی اعمال می‌کند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما به دقت رفتار آقای بایدن را می‌سنجیم، تاکید کرد: هدف «مذاکره»، حرف زدن محض نیست بلکه توافق ملموس و احترام به منافع متقابل است.

رییس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ۱+۴ برای مذاکره مبتنی بر رعایت منافع و حقوق متقابل آماده باشد.