به گزارش جهان صنعت نیوز:  از آنجایی که در هر حوزه‌ای تشخیص پیش نیاز تجویز است، به منظور شناخت عوامل خودکشی و یافتن راه حلی برای کاهش آن در ایران با یک جامعه شناس به گفت‌وگو نشستیم.

امان الله قرایی مقدم، خودکشی را پدیده‌ای اجتماعی می‌خواند و به «جهان صنعت» می‌گوید: عوامل سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی در این امر دخالت دارد و خودکشی زمانی صورت می‌گیرد که فرد رابطه خود را با جامعه قطع کند.

وی با بیان اینکه زمانی که همچون امروز شاهد بحران اقتصادی باشیم، خودکشی افزایش می‌یابد، عنوان می‌کند: اکنون فقر، گرانی، تورم و ورشکستگی را شاهد هستیم که خود می‌تواند عاملی برای خودکشی باشد و در ایران همه زمینه‌های دخیل در خودکشی فراهم است.

این جامعه شناس نمایش خودکشی در تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و انعکاس اخبار را عامل مهم دیگری برای افزایش خودکشی می‌خواند و می‌گوید: چنانکه نوعی یادگیری در این زمینه صورت گیرد شاهد افزایش آمار خودکشی خواهیم بود و این امر مضر است.

قرایی مقدم با اشاره به اینکه خودکشی در غرب ایران افزایش یافته است، اظهار می‌کند: در ایلام، کردستان و کرمانشاه خودکشی افزایش یافته است و ازدواج اجباری و دیگر مسائلی که در آن نواحی وجود دارد سبب می شود دختران به سمت خودکشی حرکت کنند.

وی ادامه می‌دهد: بزرگنمایی خودکشی در رسانه‌ها این امر را در جامعه ساری و جاری می‌کند و زمانی که ارزش‌ها فرو ریزد و باورها و اعتقادات افراد سست شود یا از بین برود و به اهداف خود نرسند، دست از زندگی می‌شویند.

این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه خودکشی میان افراد مذهبی کمتر از افراد بدون مذهب است، می‌گوید: تحقیقی در اروپا صورت گرفته که بیانگر آن است خودکشی میان لامذهب‌ها بسیار زیاد است، حتی مراسم نماز جمعه می‌تواند میزان خودکشی را کاهش دهد، چراکه فرد احساس تنهایی نخواهد کرد.

قرایی مقدم می‌افزاید: آمار مرگ و میر ناشی از خودکشی در مردان بیش از زنان است، چراکه مردان از روش‌های خشونت بار برای آسیب رساندن به خود استفاده می‌کنند و زنان به هنگام اقدام به خودکشی کمتر جان خود را از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه اقتصاد عامل مهمی برای خودکشی است، می‌گوید: در سال 1929 خودکشی در آمریکا افزایش یافت، چراکه این کشور دچار بحران اقتصادی شده بود، شرایط سیاسی و پس از جنگ که افراد به حال خود رها می‌شوند نیز عامل مهمی برای خودکشی است، چراکه جنگ سبب همبستگی مردم یک کشور می‌شود.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه خودکشی رو به افزایش است، اظهار می‌کند: همه عوامل و زمینه ها برای میزان افزایش خودکشی در جامعه آماده است، چراکه اکنون شاهد فقر و گرانی هستیم و روزی نیست که در کشور خودکشی صورت نگیرد، چراکه خواسته‌ها نیز متنوع شده است و ناهنجاری و فشارها را نیز شاهد هستیم، از این رو جامعه دچار فروریختگی ارزش‌ها و باورها است و دچار آنومی است.