به گزارش جهان صنعت نیوز:  «مصطفی رجبی‌مشهدی» افزود: سال ۹۸ تجربه موفقی در نحوه اعمال تعرفه‌های تشویقی برق به دست آمد، بر اساس مصوبه دولت، تعرفه‌های تشویقی که برای اصلاح مدل مصرف مشترکان خانگی تدوین شده بود، نتایج بسیار خوبی داشت.

وی ادامه داد: سال گذشته ۲۴ میلیون مشترک خانگی الگوی مصرف را رعایت و تنها مشمول هفت درصد افزایش بهای مصرف برق شدند، با این حال پنج میلیون مشترک نیز بودند که مصارف آنها بیش از الگوهای تعیین شده قرار داشت و در رده مشترکان پرمصرف قرار گرفتند.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه دولت و با هدف ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف، به تعرفه برق این دسته از مشترکان پرمصرف، ۱۶ درصد دیگر اضافه شد.

سخنگوی صنعت برق به گروهی از مشترکان نیز اشاره کرد که علاو بر رعایت الگوی مصرف، در دوره تابستان، نسبت به کاهش مصرف برق خوداقدام کرده بودند.

رجبی‌مشهدی ادامه داد: سال گذشته هشت میلیون مشترک خانگی نه تنها الگوهای تعیین شده را رعایت کردند، بلکه در فصل تابستان، مصرف برق خود را کاهش دادند.

وی ادامه داد: به این گروه از مشترکان ۱۰۶ میلیارد تومان پاداش اختصاص یافت که در قبوض برق آنها لحاظ و در عمل از هزینه برق آنها کاسته شد.

رجبی‌مشهدی  گفت: مصوبه دولت با توجه به تجربه موفق سال گذشته، امسال نیز اجرایی خواهد شد و مشترکانی که الگوی تعیین شده را رعایت کنند تنها مشمول هفت درصد افزایش تعرفه خواهند شد و به بهای برق مشترکان پرمصرف ۱۶ درصد دیگر نیز اضافه می‌شود.

سخنگوی برق خاطرنشان کرد: آمارهای صنعت برق نشانگر آن است که حدود ۸۵ درصد از مشترکان خانگی در رده مشترکانی هستند که براساس الگوهای تعیین شده برق مصرف می‌کنند و  مشمول هفت درصد افزایش بهای برق مصرفی خواهند شد.

وی افزود: مشترکان پرمصرف نیز می‌توانند با رعایت راهکارهای ساده‌ای که توسط شرکت‌های برق اعلام می‌شود، مصرف برق خود را کاهش و در رده مشترکان خوش مصرف قرار گیرند و حتی از پاداش همکاری نیز بهره‌مند شوند.

رجبی‌مشهدی خاطرنشان کرد: از جمله راهکارهای ساده کاهش مصرف می‌توان به تنظیم درجه کولرهای گازی در دمای ۲۴ تا ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، بهره گیری از نور طبیعی و خاموش کردن لامپ‌های اضافی در طی روز اشاره کرد.