به گزارش جهان صنعت نیوز: «حسن اسعدی» مهم‌ترین شاخص و عملکرد این پالایشگاه در سال ۹۸ در حوزه تولید، بازیابی محصولات با ارزش افزوده اتان، پروپان و بوتان در کنار تعمیرات اساسی موفق بود که از نکات بارز عملکردی در سال قبل به شمار می‌آید.

در ادمه با بیان اینکه در سال گذشته میزان تولید پروپان در پالایشگاه هفتم ۷۱ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: بوتان تولیدی فازهای ۱۷ و ۱۸ دو برابر شده است.

وی گفت: امسال نیز با تحقق فعالیت‌ها و راه‌اندازی کمپرسورهای صادرات رشد چشمگیری در تولید محصول گاز  و اتان فازهای ۱۷ و ۱۸ شاهد خواهیم بود.

فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی از فازهایی است که در سالیان اخیر راه‌اندازی و تحویل مجتمع گاز پارس جنوبی شده‌اند و روند مناسبی را در افزایش تولید و رفع محدودیت‌ها پس از تحویل و تحول سپری کرده‌اند