به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از ایرنا:  «جمشید انصاری» روز سه شنبه در نخستین همایش متولیان بهره‌وری استان‌ها که در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، ‌ اظهارداشت: در دو دهه گذشته درخصوص اهمیت بهره‌وری به اندازه کافی سخن گفته شده است و حال زمان آن رسیده که درباره عدم توجه به آن در نظام اداری و اجرایی کشور صحبت کنیم.

وی بیان کرد: برنامه ششم توسعه متفاوت از برنامه‌های گذشته بود و در آن بر استقرار بهره‌وری در مدیریت کشور تاکید شده است در حالی که در برنامه‌های گذشته بر بهره‌وری اقتصادی توجه می شد.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی اضافه کرد: در کشور ما دولت در جهت‌گیری اقتصاد کشور جایگاه ویژه‌ای دارد؛ برای نمونه در خدمات زیربنایی فوریت امر با دولت است و بیشتر فعالیت‌ها در وزارت نیرو، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری توسط دولت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه منطق دولت در اداره امور اقتصادی حاکم است، گفت: سهم دولت در اقتصاد در بخش کلان کمتر از ۴۰ درصد است اما تاثیرگذاری آن بیش از این است.

انصاری افزود: برای نمونه ۱۵ درصد اشتغال مربوط به بخش دولتی و ۸۵ درصد بخش خصوصی است اما نحوه مدیریت و فرهنگ سازمانی نیروی انسانی شاغل در بخش دولت تاثیر خود را در فضای عمومی اشتغال می‌گذارد و بسیاری از قوانین مربوط به کارمندان دولت در بخش خصوصی نیز اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، برنامه‌ریزی برای ارتقای بهره‌وری در بخش دولتی بر ارتقای بهره‌وری در بخش خصوصی نیز موثر است.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی با انتقاد از فعالیت کارمندان دولت گفت: واقعیت این است که در فرهنگ عمومی کشور کار فضیلت نیست و این امر در بخش دولتی بیشتر نمود می‌یابد.

وی تصریح کرد: اگر نظام اداری و بهره‌وری نیروی انسانی که عامل اصلی راهبری برنامه دستگاه‌های اجرایی است با کمترین بهره‌وری کارکند و سرمایه نیز بهره‌وری لازم را نداشته باشد نمی‌توانیم شاهد ارتقای بهره‌وری در سطح کشور باشیم.

انصاری گفت: ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ملی نیز مهم است و با توجه شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر کشور و در زمانی که سرمایه‌گذاری به سمت منفی حرکت می‌کند می‌توانیم با استفاده از عامل بهره‌وری بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

بیشتر بخوانید...
صندوق بیمه‌ فعالیت‌های معدنی به بخش دولتی خدمات نمی‌دهد

در پایان این مراسم «فاطمه پهلوانی» رییس سازمان ملی بهره‌وری کشور درباره آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای باید بر مساله محور بودن برنامه‌ها توجه ویژه‌ای شود و از کلی گویی در برنامه‌ها خودداری کنیم.

وی افزود: نظم و انضباط اداری و اقتصادی، پایه بهره‌وری است و در تهیه برنامه‌های توسعه باید نظم و انضباط و بهره‌وری مدنظر قرار گیرد.

پهلوانی تناقض در اجرای برنامه‌ها و عدم یکپارچگی برنامه‌های توسعه‌ای را عامل اصلی عدم تحقق بهره‌وری در سال‌های اخیر دانست.

 

۰/۵ ( ۰ نظر )