به گزارش جهان صنعت نیوز: کیانوش جهانپور روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: با توجه به موفقیت آمیز بودن نتایج کارآزمایی بالینی فاز یک و دو واکسن کوویران برکت و واکسن مشترک ایران و کوبا که در انستیوپاستور تولید می شود و با توجه به اینکه هر دو این واکسن ها در مراحل نهایی فاز سه کارآزمایی بالینی هستند و نتایج مراحل میانی این مطالعات نیز موفقیت آمیز بوده است. با توجه به ایمنی و اثربخشی این واکسن ها به زودی مجوز مصرف وسیع و داوطلبانه این دو واکسن در ایران صادر می شود.

وی ادامه داد: نتایج به دست آمده از مطالعات بالینی دال بر شرایط مطلوب، ایمنی و اثربخشی مناسب این واکسن هاست بنابراین شرایط برای تولید و استفاده وسیع و البته داوطلبانه این واکسن ها در کشور فراهم است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: هر دو واکسن کووایران برکت و واکسن انستیتو پاستور شرایط لازم را برای استفاده وسیع در کشور دارند، واکسن انستیتو پاستور که به صورت مشترک با کوبا تولید می شود، فاز سه را در کوبا به پایان رسانده و فاز سه مطالعه بالینی آن در ایران نیز در حال انجام است و نتایج آن تاکنون موفقیت آمیز بوده است. واکسن کوویران برکت نیز مراحل نهایی فاز سه مطالعه بالینی را طی می کند و نتایج آن موفقیت آمیز بوده است.

وی افزود: سلامت و ایمنی هر دو این واکسن ها قابل قبول است و گر چه هنوز تا پایان تحقیقات نمی توان میزان دقیق اثربخشی و ایمنی زایی آنها را اعلام کرد اما میزان اثربخشی و ایمنی زایی هر دوی این واکسن ها بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است.

جهانپور گفت: شرایط برای تولید این واکسن ها به صورت انبوه در کشور فراهم است و به زودی مجوز تولید انبوه این واکسن ها نیز صادر می شود و به نظر می رسد با صدور مجوز مصرف وسیع و داوطلبانه این دو واکسن طی روزهای آینده در همین خرداد ماه فراخوان عمومی برای ثبت نام افراد داوطلب و تزریق داوطلبانه این واکسن ها اجرایی شود.

وی ادامه داد: پیش بینی این است که با اعلام فراخوان عده زیادی از ایرانیان برای تزریق این واکسن ها داوطلب شوند، عده زیادی نیز برای مطالعات فاز سه بالینی این واکسن ها داوطلب بودند که موفق به تزریق و اکسن نشدند اما در این مرحله می توانند این واکسن ها تزریق کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: صدور مجوز استفاده وسیع و داوطلبانه روندی است که برای همه واکسن های تایید شده بین المللی در چین، روسیه، هند و انگلستان هم طی شده است و این روند در ایران قطعا داوطلبانه است.