به گزارش جهان صنعت نیوز:  مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا اعلام کرد: پس از گشایش انبار و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ 2 (کیسه 50 کیلوگرمی) 11 شرکت سیمانی در بازار گواهی سپرده کالایی جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده سیمان، 3 شرکت سیمان خزر، بجنورد و ساوه هم با پذیرش انبارها، آماده معاملات گواهی سپرده محصولات سیمانی مشتریان خرد شدند.

بر این اساس، نمادهای این سه انبار جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی به روش گشایش و با استفاده از ساز و کار حراج تک قیمتی از دوشنبه 17 آبان ماه گشایش یافته و آماده انجام معاملات می شود.

بنابراین گزارش، بورس کالا در هفته های اخیر از گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ 2 (کیسه 50 کیلوگرمی) شرکت های سیمان فارس، صوفیان، ارومیه، فارس نو، خاش، شاهرود، زنجان، خوزستان، غرب، دورود و تهران جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده سیمان به روش گشایش و با استفاده از ساز و کار حراج تک قیمتی خبر داده بود.