به گزارش جهان صنعت نیوز: « کاظم خاوازی» در نشستی با رییس سازمان شیلات ایران و مجری طرح توسعه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی مسائل و مشکلات پیش‌روی طرح توسعه پرورش ماهی در دریا (قفس‌های دریایی) و راه‌های برون‌رفت از آن مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست، پس از طرح مشکلات و موانع موجود توسط رئیس سازمان شیلات ایران و مجری طرح توسعه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی، مقرر شد تامین ارز مورد نیاز که از نیازهای ضروری توسعه این پروژه محسوب می‌شود در اسرع وقت و به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.