به گزارش جهان صنعت نیوز: از موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، متوسط و بیشینه بارش برای حوضه‌های ۶ گانه آبریز اصلی کشور در حوضه آبریز دریای خزر متوسط بارش ۲۴.۸ میلیمتر و بیشینه آن ۱۰۳.۱ میلیمتر بارندگی پیش‌بینی شده است.

برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوسط بارش ۲۱.۳ و بیشینه ۵۴.۴ میلیمتربارندگی پیش‌بینی می‌شود. همچنین حوضه آبریز فلات مرکزی دارای متوسط بارشی ۷.۱ و بیشینه ۷۰.۱ میلیمتر بارندگی خواهد بود.

در حوضه آبریز قره قوم متوسط بارش ۵.۵ و بیشینه ۱۸.۹ میلیمتربارندگی خواهد بود و در حوضه آبریز مرزی شرق با متوسط بارشی ۰.۴  و بیشینه ۱۰.۲ میلیمتر بارندگی پیش بینی شده است.

همچنین برای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان متوسط بارشی ۱.۸ و با بیشینه ۵۷.۶ میلیمتر بارندگی پیش بینی شده است.

این متوسط و بیشینه در هفته دوم منتهی به ۲۱ آبان ماه در حوضه آبریز دریای خزر متوسط بارش ۵.۱ میلیمتر و بیشینه آن ۵۰.۱ بارندگی پیش‌بینی شده است.

برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوسط بارش ۰.۳ و بیشینه ۴.۳ میلیمتربارندگی پیش‌بینی می‌شود و حوضه آبریز فلات مرکزی دارای متوسط بارشی ۲.۹ و بیشینه ۳۲ میلیمتربارندگی خواهد بود.

در حوضه آبریز قره قوم متوسط بارش ۱.۳ و بیشینه۸.۳ میلیمتربارندگی خواهد بود. همچنین در حوضه آبریز مرزی شرق با متوسط بارشی ۰.۱ و بیشینه ۳.۸ میلیمتر بارندگی پیش بینی شده است.

برای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان متوسط بارشی ۰.۸ و با بیشینه ۱۳.۸ میلیمتربارندگی پیش بینی شده است.

 معاون امورآب و آبفای وزیر نیرو روز گذشته  اعلام کرد:‌ میزان بارش در کشور از ابتدای سال آبی جدید (مهر۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱) نسبت به متوسط دوره ۵۳ ساله اخیر حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است.