به گزارش جهان صنعت نیوز:   به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ، همچنین میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز بر روی شاخص ناسالم ۱۵۱ بوده است.

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ۹۰، اُزن با شاخص ۱۶، دی اکسید نیتروژن با شاخص ۱۰۵ و مونوکسیدکربن با شاخص ۴۹ بود.

ایستگاه  شهرک چشمه منطقه ۲۲ با شاخص ۸۵  و دانشگاه شهید بهشتی منطقه یک با شاخص ۹۶  طی ۲۴ ساعت گذشته از لحاظ آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، کمترین آلایندگی را به ثبت رساندند.

همچنین ایستگاه  شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۸۳، دانشگاه علم و صنعت با شاخص ۱۸۲ و ایستگاه سوهانک با شاخص ۱۷۸ نیز ایستگاه هایی هستند که از لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بیشترین آلایندگی را ثبت کردند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

از ابتدای امسال سه روز هوای پاک، ۱۹۲ روز هوای قابل قبول یا همان سالم و ۵۸ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و سه روز هوای ناسالم برای همه گروه ها در تهران به ثبت رسیده است.