جهان صنعت نیوز| پیروز حناچی، در توضیح سهم شهرداری تهران از لایحه بودجه سال آینده، افزود: تاکنون از بودجه‌های سنواتی به شهرداری تهران مبلغی اختصاص داده نشده است، در واقع شورای برنامه‌ریزی استان، بودجه و سهم شهرداری‌ها را تعیین و میزان مشخصی به آنها پرداخت می‌کند.

او با تاکید بر این که شهرداری تهران به صورت مستقیم از بودجه دولت استفاده نمی‌کند، تصریح کرد: در برخی از قسمت‌های لایحه بودجه، مبالغی به عنوان سهم شهرداری به شکل تسهیلات یا فاینانس یا اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته می‌شود.

شهردار تهران یادآور شد: البته بخشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت مستقیم به شهرداری تهران پرداخت می‌شود که این فرآیند در بودجه‌های سنواتی مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص حساسیت بسیاری وجود دارد لذا اگر تغییراتی در نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شود، قطعا با واکنش شهرداری تهران روبرو خواهد شد لذا به محض بروز تغییرات ما ورود خواهیم کرد.

مجید فراهانی رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران اخیرا در نامه‌ای به شهردار تهران خواستار تمهیدات شهرداری برای رایزنی با مجلس و دولت درخصوص سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده و فرآیند تخصیص این سهم در لایحه بودجه ۹۸ شد.