هزینه‌های مدیریت شهری شفاف شود
هزینه‌های مدیریت شهری شفاف شود

پایتخت نشینان مدتی است هم تراز با دیگر هم وطنان خود با مشکلات معیشتی حاصل از بحران های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و از دیگر سو نگران اظهار نظر مدیران شهری پیرامون زندگی گران قیمت در پایتخت هستند. طرح پرداخت عوارض شهری موضوعی است که هر چند حرف تازه ای نیست و شهروندان در مسیرهای مختلف شهر نشینی پشت چراغ قرمز آن متوقف شده اند و فقط در صورت پرداخت هزینه ها توان عبور از آن را داشته اند اما امروز نگرانی بیش تری را رقم زده است.

جهان صنعت نیوز| شیدا ملکی: در شرایطی که مسئولان معتقدند حمل و نقل در کشور قیمت مناسبی دارد و گاه شنیده می شود در مقایسه با دیگر کشورها ارزان است، هستند شهروندانی که در این آشفته بازار عدم دسترسی به حمل و نقل عمومی گسترده هر روز هزینه های سنگینی متحمل می شوند. در این میان البته سرمایه داران پایتخت نشین رفاه شخصی خود را بر هر موضوعی مقدم می دانند و گلایه شان البته ترافیک بزرگ راه ها و خیابان ها است. ترافیکی که به واسطه فروش طرح ترافیک و تلاش برای دست یابی به درآمد مکفی به منظور اداره تهران ازدحام خودروهای شخصی را تصویر ثابت و هر روز پایتخت خاکستری کرده است.

در همین راستا حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس شهری پیرامون سیستم مدیریت شهری پایتخت به جهان صنعت نیوز گفت: پرداخت هزینه های مدیریت شهری به این معنی نیست که همه شهروندان به شکلی یکپارچه و همگون باید هزینه ها را پرداخت کنند.  معمولا شهرداری ها سیاست های اجتماعی دارند و فردی که درامد بیشتری از شهر به دست می آورد و عوارض بیشتری برای شهر تولید می کند باید هزینه های بیشتری پرداخت کند. در مقابل گروه هایی نیز در شهر زندگی می کنند که نه تنها نباید هزینه ای از آنها دریافت کرد، بلکه باید به آنها کمک شود.

ایمانی در ادامه افزود: مدیران شهری باید شرایط و سیستم مدیریت خود را به روشنی توضیح دهند و بر اساس نوع مدیریت شفاف سازی لازم و کافی را برای شهروندان ایجاد کنند. این موضوع ارتباطی مستقیم با معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری ها دارد. عدم هماهنگی با سیاست های اقتصادی شهر و تعریف نشدن نقش این معاونت پیشبرد اهداف را دشوار می کند و منجر به کندی سیستم مدیریت شهری می شود.

این جامعه شناس شهری معتقد است؛ معاونت های شهری باید ماموریت محور بوده و بر اساس اسناد راهبردی برنامه ریزی های خود را پیش ببرند. بخش اجتماعی برنامه ریزی باید نقش پررنگی در مدیریت داشته باشد و نگاه صرفا اقتصادی را از مدیریت شهر کمرنگ کند. تهران بستری را فراهم کرده است که هر شهروندی می تواد امکان زندگی در آن را داشته باشد. این امکان اما در راستای نقش آفرینی متناسب با بهره وری افراد از امتیازات شهری محقق می شود.

عضو انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران تاکید کرد؛ با ورود به بحران های اجتماعی تلاش مدیران باید در راستای افزایش انسجام اجتماعی و استفاده از ظرفیت های موجود باشد. بدیهی است که شهروندان از بهبود سیستم شهری استقبال کنند. این بهبود اما مستلزم هزینه هایی است که متاسفانه پیرامون آنها توضیحات روشنی برای شهروندان مطرح نمی شود. در چنین شرایطی به دلیل عدم شفافیت و آگاهی شهروندان احساس می کنند پرداخت هر نوع هزینه ای به معنی پرداخت های غیرمنصفانه است.

به اعتقاد ایمانی، رابطه پرداخت عوارض با بهبود شرایط زندگی در شهر باید برای شهروندان روشن شود. اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه مدیریت شهر فارغ از پرداخت عوارض و هزینه شهروندان دیگر میسر نیست نه تنها افکار عمومی را در شرایط فعلی دچار نگرانی می کند بلکه هیچ راهبرد عملیاتی به منظور مدیریت شهر را نیز اجرایی نمی کند. دستاوردهای مشارکت مردمی باید ملموس و عینی باشد و همین موضوع شهروندان را ترغیب به مشارکت جدی تر خواهد کرد. عینی سازی دستاوردهای مدیریت شهری اما موضوعی است که تا امروز توجه جدی به آن نشده است.

او در پایان با ابراز نگرانی از شرایط اقتصادی فعلی تصریح کرد: انتظار می رود در شرایط فعلی مدیران شهری درباره درآمدها و هزینه های پایتخت توضیحاتی شفاف به شهروندان ارائه دهند. بررسی نوع مدیریت تهران از این حیث که آیا با قیمت مناسبی مدیریت می شود یا گران و پرخرج، موضوعی ساده است که در صورت ارائه اطلاعات کامل به کارشناسان و شهروندان بستر مناسب پیرامون مشارکت گسترده را نیز فراهم خواهد کرد.