به گزارش جهان صنعت نیوز:   از صندوق بازنشستگی کشوری، محمود مرتضایی فرد با اشاره به مشخص شدن نتایج ثبت نام مرحله نخست وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی این صندوق افزود: نتایج مرحله نخست ثبت نام وام ضروری که ۳۰ آبان ماه مهلت ثبت نام اینترنتی آن به اتمام رسیده بود، مشخص شده و بیش از ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط دریافت این تسهیلات شدند.

وی با بیان اینکه نتایج و اسامی واجدان شرایط در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی قابل مشاهده است، گفت: اسامی واجدان شرایط در درگاه خدمات الکترونیک صندوق به نشانی sabasrm.ir اعلام شده و متقاضیان می توانند با شماره دفترکل بازنشستگی، کد ملی و شماره حساب بانک صادرات که از آن حقوق بازنشستگی دریافت می کنند، نتایج اعلامی را مشاهده کنند.

مرتضایی فرد خاطرنشان کرد: در مرحله نخست اسامی ۱۴۸ هزار و ۵۰۰  نفر از واجدان شرایط اعلام شده و زمان ثبت نام اینترنتی مرحله دوم برای بقیه تسهیلات تا سقف ۳۰۰ هزار فقره نیز به زودی اعلام خواهد شد.

وی به متقاضیانی که از لیست دریافت کنندگان وام ضروری در این مرحله حذف شده اند، اشاره کرد و افزود: ورثه پسر که در سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند، وظیفه بگیران تک ورثه ای که سن آنان بیش از ۸۰ سال باشد، بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده باشد، بازنشستگانی که کمتر از یک سال از صدور حکم بازنشستگی آنها گذشته باشد و آنهایی که فرم رضایت نامه وراث آنها در سامانه تایید نشده باشد، عواملی هستند که سبب شده تا چنین افرادی در ابتدا از لیست واجدان شرایط حذف شوند.

مرتضایی فرد ادامه داد: پس از حذف این گروه ها، همه متقاضیان باقی مانده بر اساس عواملی چون مجموع مانده وام های ضروری دریافتی (به ترتیب از کمترین به بیشترین مجموع وام دریافتی) و حقوق دریافتی (بر اساس آخرین حکم صادره و به ترتیب از کمترین به بالاترین حقوق دریافتی) به صورت سراسری اولویت بندی شدند و در نهایت برای مرحله نخست،  ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط دریافت وام در مرحله نخست شدند.

وی تصریح کرد: تسهیلات مرحله نخست، از اواخر دی سال ۱۴۰۰ به صورت ماهانه و براساس نوبت های مشخص شده به حساب واجدان شرایط واریز می شود. این مرحله از وام ۱۲ میلیون تومانی در قالب ۷نوبت دسته بندی شده اند که در هر نوبت برای بیش از ۲۱هزار نفر از واجدان شرایط مبلغ وام پرداخت می شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اسامی ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر از واجدان شرایط مرحله نخست، برای اطلاع رسانی و شفافیت بیشتر در اختیار مدیران استانی صندوق قرار گرفته و به صورت فایل نیز با حذف نام و نام خانوادگی و اعلام چهار رقم آخر کد ملی، ذکر عنوان دستگاه و جنسیت، تا چند روز آینده روی درگاه خدمات الکترونیک صندوق به نشانی sabasrm.ir قرار خواهد گرفت.