به گزارش جهان صنعت نیوز: به نقل از اداره دامپزشکی شهر تهران، محمد رحمتی، رئیس اداره دامپزشکی تهران افزود؛ همزمان با بارش نزولات آسمانی و وقوع سیل در منطقه امامزاده داوود و آسیب به مناطق مسکونی‌ این منطقه، در راستای مسئولیت اجتماعی اداره دامپزشکی تهران و پیشگیری از بیماری های خطر ناک پس از بحران در جمعیت انسانی، کارشناسان اداره دامپزشکی پایتخت به صورت جهادی عملیات سم پاشی و ضد عفونی این مناطق را آغاز و تمامی معبرها و مناطق تحت پوشش را سم پاشی و ضد عفونی کردند.

وی اضافه کرد: ضد عفونی و سم پاشی مناطق آسیب دیده، پس ازمخاطرات طبیعی بسیار مهم و ضروری است و به واسطه شرایط بوجود آمده پس از بحران، رشد وتکثیر عوامل بیماری زای میکروبی، ویروسی و انگلی چند برابر خواهد شد که کنترل و اقدام به موقع مانع ازاین خطر زایی خواهد بود.

رحمتی در پایان با اشاره به امتداد خدمت رسانی ها و فعالیت های جهادی در این مناطق تا رسیدن به شرایط پایدار، افزود؛ دامپزشکی پایتخت از هیچگونه اقدامی در جهت تامین سلامت مردم این منطقه فرو گذار نخواهد کرد و در کنار مردم آسیب دیده منطقه کن و امامزاده داوود خواهد بود.