به گزارش جهان صنعت نیوز: محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش خودسرانه قیمت نان در روزهای اخیر در برخی نانوایی‌ها اظهار داشت: قیمت نان در نانوایی‌ها سنتی که تغییری نخواهد داشت و حتی پس از آغاز طرح هم قیمت نان با نرخ‌های قبلی و با کارت‌های بانکی قابل خرید است؛ قیمت نان‌ها در واحدهای آزاد نیز با وجود درخواست بررسی قیمت تغییری نداشته است و ستاد تنظیم بازار و شورای آرد و نان تصمیم‌گیری در این خصوص نداشته و حتی جلسه‌ای تشکیل نداده است.

وی افزود: هیچ واحد نانوایی از جمله آزاد پز و یارانه ای نوع اول و دوم اجازه افزایش قیمت محصولات خود را ندارند و خودسرانه نمی توانند افزایش قیمت داشته باشند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همانطور که افزایش قیمت ماکارونی به طور رسمی اعلام شد در صورتی که برنامه ای برای افزایش قیمت نان نیز وجود داشته باشد به صورت رسمی اعلام می‌شود.