به گزارش جهان صنعت نیوز: فاخر باوی افزود: پس از دریافت گزارش اداره اطلاعات و صدور دستور قضائی، رئیس شورای شهر شهرستان خرمشهر به اتهام فساد مالی توسط این اداره بازداشت شد.

وی گفت: پرونده نامبرده در شعب بازپرسی اهواز مفتوح است.