به گزارش جهان صنعت نیوز:   این دعوتنامه به منظور دعوت از اعضای این سازمان برای حضور در اجلاس گردشگری شهری ۲۰۲۲ در تهران انجام شد و هیات ایرانی روز گذشته در حاشیه مجمع عمومی اعضای وابسته در مادرید اسپانیا دعوتنامه رسمی شهرداری تهران را تقدیم «زورآب پولولیکاشویلی» کرد.

منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد از سال ۲۰۱۹ به عضویت وابسته UNWTO درآمده و پیشنهاد برگزاری اجلاس گردشگری شهری به همت این شرکت در حال پیگیری و اجراست.