جهان صنعت نیوز| قاسم صادقی رئیس اداره دندان پزشکی وزارت بهداشت اظهار کرد: تعرفه‌های خدمات دندان پزشکی یکی از بخش‌های مهم در این حوزه است زیرا بخش زیادی از این خدمات فاقد تعرفه دولتی بوده و همین مسئله باعث سردرگمی مردم و ارائه دهندگان خدمات دندان پزشکی در مراکز درمانی شده است.

وی ادامه داد: تعیین تعرفه خدمات دندان پزشکی بر عهده دبیرخانه شورای عالی بیمه و مسئولان وزارت بهداشت است و من معتقدم تمام خدمات دندان پزشکی باید مشخص باشند، باید اقداماتی خوب در راستای تعیین تعرفه خدمات دولتی تعیین شود تا از بروز هرگونه مشکلی برای مردم و متخصصان دندان پزشک جلوگیری به عمل آید.

رئیس اداره دندان پزشکی وزارت بهداشت تأکید کرد: بخشی از خدمات دندان پزشکی قیمت تمام شده دارد و قیمت قسمت دیگر باید مشخص شود تا مردم سردرگم نشوند، همچنین ارائه دهندگان خدمات دندان پزشکی باید بدانند که هر خدمتی را با چه قیمتی به مراجعه کنندگان ارائه دهند.

صادقی افزود: تعیین تعرفه گذاری خدمات دندان پزشکی باید در هیئت وزیران مطرح و به تصویب برسد که این کار پروسه‌ای پیچیده و سخت است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۳۷۰ خدمت دندان پزشکی تعیین شده که بر اساس کتاب تعرفه گذاری خدمات تنها ۵۷ خدمت  مصوب هیئت وزیران است و تعرفه دولتی دارد، حال آنکه بیش از ۶۰۰ خدمت دندان پزشکی فاقد تعرفه دولتی مانده است.

رئیس اداره دندان پزشکی وزارت بهداشت ادامه داد: آئین نامه بیمارستان‌های دندان پزشکی تهیه شده است و من امیدوارم در سال ۹۸ این آئین نامه اجرایی شود و در حال حاضر آئین نامه راه اندازی بیمارستان‌های دندان پزشکی در مرحله کارشناسی است که با امضای وزیر بهداشت عملیاتی می‌شود.

صادقی گفت: بخش خصوصی استقبال زیادی در زمینه راه اندازی بیمارستان‌های دندان پزشکی کرده‌اند و وزارت بهداشت از ظرفیت این بخش استفاده بهینه را در راستای راه اندازی بیمارستان‌های دندان پزشکی می‌کند.

وی یادآوری کرد: در مرحله دوم پس از بررسی و نیازسنجی منطقه‌ای در صورت نیاز مجوز راه اندازی بیمارستان‌های دندان پزشکی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر می‌کنیم.