به گزارش جهان صنعت نیوز: علی نقیب با اشاره به سخن مقام معظم رهبری و تاکیده ایشان بر نقش و جایگاه صنایع کوچک در رشد و توسعه اقتصادی کشورافزود : بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از ۹۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. از این رو هرگونه برنامه ریزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، اشتغالزایی، توسعه صادرات غیرنفتی و نوآوری، بدون حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط میسر نخواهد شد.

وی با اشاره به آمار وزارت صمت به بازگشت 2067 واحد صنعتی راکد در سال گذشته و ساخت 1433 کارگاه کوچک با الویت به دانش بنیان ها تصریح کرد: هنوز 2 هزار واحد صنعتی غیر فعال در داخل و خارج شهرک ها و نواحی صنعتی وجود دارد که وزارت صمت می تواند با دادن تسهیلات ویژه به کارافرینان در راه اندازی این واحدهای صنعتی راکد و اشتغالزایی کمک شایانی کند.

این کارافرین موفق گفت: واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط در تمامي کشورها نقشي اساسي در تامين اشتغال، افزايش توليد ملي، توسعه صادرات و حضور در بازارهاي جهاني دارند. اين صنايع نسبت بسيار بزرگي را از تعداد بنگاه هاي توليدي و نسبت قابل ملاحظه اي از اشتغال صنعتي و محصولات صنعتي را به خود اختصاص داده اند و زمينه هاي مناسب لازم را براي برقراري ارتباط موثر بين توليدات صنعتي و كشاورزي، جلب سرمايه هاي بخش خصوصي و امكان تنوع و انعطاف در توليدات صنعتي را فراهم می کنند.

وی افزود بسیاری از کشورها با آگاهی از نقش و تاثیر صنایع کوچک و متوسط و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی مناسب به گسترش و رونق این نوع صنایع کمک کرده و تحولات مثبتی را در صنعت خود به وجود آورده اند.

نقیب با توجه به اینکه بخش عمده صنایع کوچک توسط بخش خصوصی اداره می شودو سهم اندکی در مجموعه های تصمیم گیری دارند خاطر نشان کرد: دسترسی بیشتر این صنایع به قدرت و ارکان تصمیم­ گیری به راحتی می توانند مشکلات آنها را مرتفع سازد.

وی با تاکید بر ویژگی‌های بسیار با اهمیت بنگاه‌های کوچک و نقش مکمل بودن آن‌ها با هم گفت: به این معنی که به جای سرمایه‌گذاری هنگفت در یک واحد تولیدی، مجموعه‌ای از بنگاه‌های کوچک می‌توانند یک زنجیره تولید را تشکیل داده و هر کدام بخشی از تولید را بر عهده بگیرند و همین امر خود باعث افزایش رونق صنعتی خواهد شد.

از سویی دیگر بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند در کنار واحدهای بزرگ راه‌اندازی شوند و بخشی از تولید را انجام دهند که در این مسئله با تخصص‌گرایی که صورت می‌گیرد باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید می‌شود.

علی رغم تمام ظرفیت‌ها و ویژگی‌های صنایع کوچک، اما تاکنون در ایران آن گونه که باید از این ظرفیت استفاده نشده و حمایت‌های لازم از این صنایع صورت نگرفته است؛ این درحالی است که تمرکز حمایت‌های ویژه به سمت صنایع بزرگی است که سالیان دراز از آن بهره‌مند بوده‌اند و نتیجه مثبتی در برنداشته است.با توجه به عملکرد منفی صنایع بزرگ و توانایی‌های صنایع کوچک و نقش آن‌ها در ایجاد اشتغال و افزایش تولید لازم است در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها توجه ویژه‌ای به صنایع کوچک شود