به گزارش جهان صنعت نیوز: آخرین وضعیت راه های محورهای شمالی نشان می دهد محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) دارای ترافیک روان است.

همچنین محورهای شمالی بدون هرگونه مداخلات جوی است.

محور شریانی ریگان – ایرانشهر مسدود و محورهای هشتگرد – طالقان و لاسم – حارجمند دارای انسداد فصلی است.