به گزارش جهان صنعت نیوز:  مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران،  در واکنش به تذکری که از سوی مهدی پیرهادی درباره وجود 129 ساختمان بسیار پرخطر در تهران مطرح شد و تاکید بر اینکه  خطر این ساختمان ها از پلاسکو هم بیشتر است، گفت: ساختمان پلاسکوی جدید که در حال تحویل است، هنوز از نظر ایمنی تائید نشده است.

وی افزود: سازمان آتش نشانی باید این ایمنی را تائید کنند و پیش از تایید نهایی نباید  واحدهای تجاری در آن مستقر شوند.