به گزارش جهان صنعت نیوز:   علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در سومین جلسه بررسی خرید گران میوه شب عید توسط سازمان تعاون روستایی گفت: قیمت خریداری و تمام شده میوه، شفاف نیست که این ایراد بزرگی است، ضمن اینکه میوه ای، از باغدار خریداری نشده است.

عباسی با اشاره به نامه اداره استاندارد مازندران مبنی ار ابطال پروانه فعالیت شرکت میزان سنجش آریا به عنوان شرکت ناظر کمی و کیفی بر خرید تاکید کرد: اینکه محل ثبت این شرکت با محل تولد رئیس سازمان تعاون روستایی همجوار است جای شبهه دارد، ضمن اینکه چطور در مناقصه تنها یک شرکت توانسته حضور یابد؟

وی ادامه داد: این‌ها شبهاتی است که باید از طرف سازمان تعاون روستایی، پاسخ داده شود.

در ادامه محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی نیز افزود: با بررسی مستندات و گرفتن قیمت از بازار، در حال بررسی دقیق این موضوع هستیم و گزارش سازمان بازرسی کشور هم چهارشنبه هفته جاری یا شنبه هفته آینده در کمیسیون کشاورزی قرائت می‌شود.