آپارتمان‌های فروشی تهران متری چند؟
آپارتمان‌های فروشی تهران متری چند؟

یک دستگاه آپارتمان ۱۳۵ متری واقع در بلوار ارتش شهرک ابوذر با مبلغ ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

آپارتمان‌های فروشی تهران متری چند؟