به گزارش جهان صنعت نیوز: اتابک جعفری گفت: با توجه به کمی بارشها و خشکسالی های یکی دوسال گذشته و انتظاری که مردم دارند پس از تذکر و اخطار به افراد بد مصرف, از ابتدای تیر امسال انشعاب انها قطع می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران افزود: بر اساس جداول تنظیم شده , این قطعی آب از چند ساعت آغاز و در مراحل بعدی شامل موارد جدی تر نیز می شود.

گفتنی است: تعداد مشترکان بدمصرف در کلانشهری مثل تهران حدود ۵ درصد است که این مشترکان تا ۱۵ درصد آب را مصرف می کنند.