سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی * باور عمومی بر این است که افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها یعنی اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان دریافت وام. این در حالی است که بخش زیادی از افزایش رقم تسهیلات‌دهی بانک‌ها ریشه در استمهال وام‌های پیشین دارد. به بیانی دیگر، افراد تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را در سررسید تمدید می‌کنند و هیچ‌گونه جابه‌جایی پولی بین فرد تسهیلات‌گیرنده و نظام بانکی صورت نمی‌گیرد. در این شرایط دو حالت متصور است؛ فرد تسهیلات‌گیرنده ممکن است براساس نرخ سود بانکی در زمان سررسید از تسهیلات جدیدی برخوردار شود یا سود تسهیلات را در موعد مقرر وصول و اقدامات لازم برای استمهال اصل وام برای مدت زمان مشخصی را انجام دهد. در هر صورت هر دو آنها در سبد تسهیلات پرداختی جدید از سوی نظام بانکی جای می‌گیرند.

اما قدرمسلم آن است که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها هیچ گاه نمی‌تواند از نقدینگی سبقت بگیرد. با توجه به اینکه آمارهای اعلامی رشد نقدینگی را حدودا ۳۰ درصد اعلام کرده‌اند تسهیلات نیز باید به میزانی که نقدینگی رشد کرده افزایش یابد و مابقی رشد تسهیلات از محل وصولی‌های بانکی اتفاق می‌افتد. ضمن آنکه پارامترهای مهمی در رشد اعتبارات و تسهیلات بانکی دخالت دارند و باید با اتکا به تسهیلات تخصیص‌یافته به حوزه‌های مختلف اقتصادی به تحقیق و تفحص بیشتر در آمارهای ارائه‌شده پرداخت. هرچند انتظار می‌رود بانک مرکزی اعلام کند سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از تسهیلات پرداختی چه میزان و در چه قالبی بوده است اما صحت رشد ۸۲ درصدی میزان تسهیلات اعطایی با وجود رشد ۳۰ درصدی نقدینگی را نمی‌توان تایید کرد.

* کارشناس ارشد مسائل بانکی

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
بیشتر بخوانید...
باید از ورود بانک‌ها به بورس ممانعت شود